ماست کم چرب 650گرمی
ماست لیوانی پاستوریزه کم چرب 1.5 درصد