ماست خامه ای 650 گرمی
ماست لیوانی پاستوریزه خامه ای 7 درصد 650 گرمی