ماست کم چرب 1400 گرمی
ماست سطلی پاستوریزه کم چرب 1.5 درصد 1400 گرمی