ماست خامه ای 1400 گرمی
ماست سطلی خامه ای 7 درصد 1400 گرمی