ماست پرچرب 650 گرمی
ماست لیوانی پاستوریزه پرچرب 5 درصد 650 گرمی