ماست نیم چرب 1400 گرمی
ماست سطلی نیم چرب 3 درصد 1400 گرمی