ماست نیم چرب 650 گرمی
ماست لیوانی پاستوریزه نیم چرب 3 درصد 650 گرمی